Blue Flower

Dzięki przychylnym Seniorom decyzjom władz  naszego Miasta, Wrocławski Szkolny Związek Sportowy po raz pierwszy w dziejach Programu Wrocławski Trener Senioralny (WTS) ruszył z programem od początku roku, a także kontynuuje integrację wrocławskiego środowiska senioralnego ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.
Od początku roku do wielkanocnych świąt 2024 w przeróżnych formach aktywności sportowo/ruchowej brało udział łącznie prawie 1000 uczestników, Seniorów i mieszkańców Wrocławia z niepełnosprawnościami.          
W ramach realizacji Programu udało się nawiązać współpracę oraz podjąć działania m.in. we współpracy z Wojewódzkim Zrzeszeniem Sportowym START w organizacji II Świątecznego Integracyjnego Turniej w dyscyplinach  bulopodobnych (BOCCIA, SOFT PETANQUE), w którym w mieszanych drużynach uczestniczyli gospodarze paraolimpijczycy (i zaproszeni z Politechniki Wrocławskiej), zawodnicy Olimpiad Specjalnych (SP nr 104 Wrocław) przedstawiciele OSTOI i wrocławscy Seniorzy (z Programu WTS) - łącznie 27 zawodników i drugie tyle wolontariuszy.

W okresie zimowym zorganizowanych zostało 22 turniejów; w tym 3 w Parku Południowym na świeżym zimowym powietrzu , 5 w Magnolia-Park i 14 w Zajezdni TRATWA - w dyscyplinach bulopodobnych,  – PETANQUE, SOFT PETANQUE i BOCCIA, gdzie uczestniczyło prawie 500 zawodników. 
Zorganizowanych zostało 9 turniejów integracyjnych Seniorów z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy OSTOJA i także Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 11 - Szkoły Podstawowej nr 104 Wrocław, w których udział wzięło ponad 100 uczestników.
Dużo emocji dostarczył również I Turniej Senior Cup 2024, w którym to udział wzięli liczni nasi seniorzy wraz z trenerami senioralnymi, którzy bardzo mocno wspierali realizację wydarzenia poprzez przeprowadzenie poszczególnych dyscyplin. Dodatkowo seniorzy mieli możliwość wspierania naszych siatkarek podczas spotkań  VOLLEY Wrocław w rozgrywkach najwyższej kobiecej ligi. 
Wrocławski SZS kieruje podziękowania do wszystkich instytucji, które wspierały nasze działania w tym m.in. : Środowiskowemu Domowi Samopomocy „OSTOJA”, Wojewódzkiemu Zrzeszeniu sportowemu niepełnosprawnych  „START” , Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 11 - SP nr 104, Towarzystwu im. Św. Brata Alberta – za udostępnianie Sali Lustrzanej na nasze zajęcia integracyjne w sezonie zimowym, Kierownictwu TRATWA, Prezesowi Masters Wrocław Jackowi, za zauważenie, objęcie patronatem i sponsoringiem naszych kulowych („bulowych”) zmagań.
Duże podziękowania dla naszych trenerów senioralnych za zaangażowanie, a w szczególności Koledze Januszowi za przeprowadzenie wszystkich działań związanymi z integracją oraz senioralnymi turniejami w bule.
Do zobaczenia na zajęciach na świeżym powietrzu, już w kwietniu i na kolejnych imprezach organizowanych w ramach Programu Wrocławski Trener Senioralny.