Blue Flower

W dniu 23 marca br. odbyło się robocze spotkanie dotyczące podjęcia wspólnych działań przez Wrocławski Szkolny Związek Sportowy, Masters Polska, Wojewódzkie Zrzeszenie Sportu Niepełnosprawnych "Start" w zakresie promowania aktywnego spędzania czasu oraz zdrowego stylu życia przez mieszkańców Wrocławia w ramach programu "Wrocławskiego Trenera Senioralnego ze Sportową Rodziną ".
W spotkaniu uczestniczyli ; BOŻYDAR ABADŻIJEW- Start, JACEK OWCZAREK - Masters Polska, BOGUSŁAW ZAWISZA -WSZS. Ustalono, że w najbliższym czasie zostanie podpisane porozumienie pomiędzy zainteresowanymi stronami.