Blue Flower

W dniu 24 kwietnia w Magnolia Park odbyło się kolejne spotkanie seniorów - uczestników programu Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego Trener Senioralny.
W wydarzeniu uczestniczyło 33 osoby, rozegrano turniej w bule, darta, rzuty Cornhole (po raz pierwszy), uczestnicy mogli ponadto zagrać w szachy.
Na zakończenie najlepsi otrzymali nagrody a wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na kawę i herbatę do Starbucks. Kolejne spotkanie w Magnolii w maju, zapraszamy.